Poprawna pisownia

wykąpany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wykompany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy kąpany

Niepoprawna pisownia