Poprawna pisownia

nakłamiesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na kłamiesz

Niepoprawna pisownia