Poprawna pisownia

nie mycie

Poprawna pisownia, znaczenie: jeśli w zdaniu mamy zamiar podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę nie piszemy osobno. Dlatego co do zasady obie formy mogą być poprawne, a ich pisownia wynika z kontekstu, w jakim będą użyte.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mycie wodą, ale dokładne szorowanie cytrusów sprawi, że będą czyste.
Nie mycie ręczne, ale pranie chemiczne może pomóc na tę plamę.
Nie mycie zębów, ale ich skuteczne szorowanie daje pożądane efekty.


Poprawna pisownia

niemycie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie niemycie pochodzi od rzeczownika mycie czyli czynności określanej czasownikiem myć. Zgodnie z zasadą ortograficzną, jaka obowiązuje w języku polskim, połączenie partykuły nie z rzeczownikiem – a takie jest w tym przypadku – zawsze pisze się łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Niemycie jabłek może skutkować silnym zatruciem pokarmowym.
Niemycie zębów spowoduje, że szybciej zaatakuje je próchnica oraz powstanie stan zapalny dziąseł.
Niemycie się skutkuje nieprzyjemnym zapachem, dlatego nikt nie lubi brudasów.