Niepoprawna pisownia

obczaj

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako forma slangowego słowa obczaić.


Poprawna pisownia

obyczaj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

opyczaj

Niepoprawna pisownia