Poprawna pisownia

nie mówiąc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemówiąc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie muwiąc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie mówionc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemówionc

Niepoprawna pisownia