Niepoprawna pisownia

nie mniej jednak

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niemniej jednak

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemniejjednak

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemniejednak

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie mniejjednak

Niepoprawna pisownia