Poprawna pisownia

wyglądały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyglondały

Niepoprawna pisownia