Niepoprawna pisownia

nie lojalność

Niepoprawna pisownia, sporadycznie może być poprawne w nietypowym szyku zdania.


Poprawna pisownia

nielojalność

Poprawna pisownia