Niepoprawna pisownia

nie spotykani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niespotykani

Poprawna pisownia, znaczenie: występujący bardzo rzadko lub nigdy wcześniej niewidziani.