Niepoprawna pisownia

nie limitowani

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

nielimitowani

Poprawna pisownia