Niepoprawna pisownia

nie opodatkowaną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieopodatkowaną

Poprawna pisownia