Poprawna pisownia

nieważni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie ważni

Niepoprawna pisownia