Poprawna pisownia

nie licząc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieliczonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie liczonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nielicząc

Niepoprawna pisownia