Poprawna pisownia

po kolacji

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pokolacji

Niepoprawna pisownia