Niepoprawna pisownia

popoudniu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po południu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po poudniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

popołódniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po połódniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

popołudniu

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma rzeczownika popołudnie.