Niepoprawna pisownia

nie kulturowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekulturowy

Poprawna pisownia