Poprawna pisownia

nie kłamali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekłamali

Niepoprawna pisownia