Poprawna pisownia

poprzytulacie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po przytulacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po przy tulacie

Niepoprawna pisownia