Poprawna pisownia

nie kłamałaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekłamałaś

Niepoprawna pisownia