Poprawna pisownia

nie kładź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie kłać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekłać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekładź

Niepoprawna pisownia