Niepoprawna pisownia

opligatoryjni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obligatoryjni

Poprawna pisownia, znaczenie: inaczej obowiązkowi, bezwarunkowi, konieczni, bez względu na cokolwiek. Tacy, którzy wykluczają dobrowolność. Przeciwieństwem słowa obligatoryjni jest słowo fakultatywni.