Poprawna pisownia

nie kilka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekilka

Niepoprawna pisownia