Poprawna pisownia

nie każdą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie każdom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekażdą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekarzdą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie karzdą

Niepoprawna pisownia