Niepoprawna pisownia

nie jednym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejednym

Poprawna pisownia