Niepoprawna pisownia

z koryguj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skoryguj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkoryguj

Niepoprawna pisownia