W języku polskim funkcjonują obie opisane poniżej formy. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że liczebnik dwoma może być stosowany w połączeniu z rzeczownikami wszystkich rodzajów, z kolei forma dwiema – wyłącznie w połączeniu z rzeczownikami żeńskimi. Językoznawcy zalecają, by w połączeniu z rzeczownikami w rodzaju żeńskim używać właśnie liczebnika dwiema, jako że jednoznacznie wskazuje on na tenże rodzaj.
Ciekawostką jest to, że w języku staropolskim i aż do końca XVIII wieku liczebnik dwiema używany był w połączeniu z rzeczownikami wszystkich rodzajów (mówiono na przykład: z dwiema synami). Sformułowanie dwoma po raz pierwszy odnotowane zostało w XV wieku, jednak dopiero kilkaset lat później wyparło z użycia w połączeniu z rodzajem nijakim i męskim drugą z form.Poprawna pisownia

dwiema

Poprawna pisownia, znaczenie: liczebnik dwiema może łączyć się wyłącznie z rzeczownikami rodzaju żeńskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Widziałam Cię rozmawiającą z dwiema nieznanymi mi koleżankami – co to za dziewczynki?
Mamo, wychodzę. Idę z dwiema koleżankami na spacer.
Przychodzę do Ciebie z dwiema propozycjami rozwiązania tego problemu – wybór będzie należał do Ciebie.


Poprawna pisownia

dwoma

Poprawna pisownia, znaczenie: liczebnik dwoma może łączyć się z rzeczownikami wszystkich rodzajów.

Przykłady poprawnej pisowni

Na wakacje wyjeżdżam z dwoma synami, mąż dołączy do nas po tygodniu.
Po uporaniu się z dwoma najpoważniejszymi problemami, wreszcie odetchnąłem.
Czasami wychodzę na spacer z dwoma psami równocześnie, a czasem z każdym z osobna.