Niepoprawna pisownia

nie jedne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejedne

Poprawna pisownia