Niepoprawna pisownia

wyszedły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyszły

Poprawna pisownia