Niepoprawna pisownia

nie higieniczne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niehigieniczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niechigieniczne

Niepoprawna pisownia