Niepoprawna pisownia

do pytał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dopytał

Poprawna pisownia