Niepoprawna pisownia

dla czemu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dlaczego

Poprawna pisownia, znaczenie: dlaczego wprowadza do zdania pytanie, na które oczekuje się odpowiedzi. Jest to pytanie o wyjaśnienie sytuacji, podanie przyczyny albo skutku. Jest to również zaimek, który wprowadza pytanie zależne, dzięki czemu stwierdzić można coś, co wymaga szerszego wyjaśnienia.
Poprawną formą zapisu jest w tym przypadku dlaczego. Nie jest do końca znana historia tego słowa, jednakże wiadomo, że istniało już w języku staropolskim. Natomiast czemu jest zapożyczeniem z języka rosyjskiego, gdzie występuje jako poczemu. Czemu jest też potocznym synonimem słowa dlaczego. Z tego względu czasami błędnie łączy się je z dla.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiadomo, dlaczego Pawła nie było wczoraj na spotkaniu biznesowym. Może trzeba się tego szybko dowiedzieć.
Dlaczego ludzie tak łatwo wierzą w informacje podawane w telewizji, radiu, gazetach czy Internecie?
Dlaczego nie jesz tego obiadu? Nie smakuje ci, czy może już się najadłaś, a babcia za dużo ci nałożyła?


Niepoprawna pisownia

dlaczemu

Niepoprawna pisownia