Poprawna pisownia

nie grzmisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niegrzmisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie gżmisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie gżmisz

Niepoprawna pisownia