Poprawna pisownia

nie powie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepowie

Niepoprawna pisownia