Niepoprawna pisownia

nie czytelne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieczytelne

Poprawna pisownia