Niepoprawna pisownia

nie groźnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niegroźnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niegrośnie

Niepoprawna pisownia