Niepoprawna pisownia

nie gotowi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niegotowi

Poprawna pisownia