Niepoprawna pisownia

nie gorzkie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niegorzkie

Poprawna pisownia