Niepoprawna pisownia

nie gorzki

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niegorzki

Poprawna pisownia