Niepoprawna pisownia

nie który

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niektóry

Poprawna pisownia