Niepoprawna pisownia

nie godny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niegodny

Poprawna pisownia