Poprawna pisownia

nadarzyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na dażyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na darzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadażyć

Niepoprawna pisownia