Poprawna pisownia

stolarza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stolasza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stolaża

Niepoprawna pisownia