Poprawna pisownia

bez opamiętania

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

besopamiętania

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez opamientania

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bezopamientania

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bezopamiętania

Niepoprawna pisownia