Niepoprawna pisownia

nie dugo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedługo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedugo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dłógo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedłógo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie długo

Niepoprawna pisownia