Niepoprawna pisownia

na oczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naoczny

Poprawna pisownia, znaczenie: naoczny odnosi się do osób, które widziały coś i mogą to potwierdzić. Używane jest też w odniesieniu do tego, co może zostać dostrzeżone za pomocą wzroku (wydarzeń, przedmiotów).

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyby nie naoczny świadek strzelaniny, policja pewnie znacznie dłużej szukałaby przestępcy.
Mam naoczny dowód na to, że wszystko, o czym ciągle mówisz, jest wierutnym kłamstwem.
Potrzebujemy naocznych relacji z tego wydarzenia, dlatego poszukajcie jakichś świadków!