Niepoprawna pisownia

nie drógi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie drugi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedrugi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedrógi

Niepoprawna pisownia