Poprawna pisownia

nie dowierzały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie do wierzały

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedowierzały

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo wierzały

Niepoprawna pisownia