Poprawna pisownia

częstsi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czenstsi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

częstzi

Niepoprawna pisownia