Poprawna pisownia

nie dzieje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedzieje

Niepoprawna pisownia