Poprawna pisownia

nie dorównasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie doruwnasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dorównarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dorównaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedorównasz

Niepoprawna pisownia